Copyright © 2005-2014 - by Eskandari Industrial Group . All right reserved
کلیه حقوق مادی معنوی مربوط و متعلق به گروه صنعتی اسکندری است.
صفحه اصلی وبسایت پرورش قارچ
درباره گروه صنعتی اسکندری
تماس با گروه صنعتی اسکندری
تلفن های تماس
نمایشگاه های بین المللی
دفتر مرکزی فروش مستقیم کارخانه
044.32341796
044.32346612
044.32379188

کارشناسان رسمی فروش کارخانه
رضا اسکندری:   09143403463
توحید قصابی:    09144473924
رسول علیزاده:   09144485590
فروش تهران
جواد اسکندری : 09126342262
رامین نادری:      09125547229

روشهای آب دهی پیشنهادی در زمان کمپوست سازی

1 - تا حد امکان به اندازه ای آب اضافه کنید که در مرحله پیش خیساندن در دو نوبت اول زه آب ( آب کثیف ) نداشته باشید
2 - از افزودن آب بیش از اندازه در فاز اول اجتناب کنید و همیشه قادر به کنترل رطوبت باشید
3 - به منظور خیس نمودن نقاط خشک به اندازه کافی آب در مدت آبیاری اضافه کنید
4 - قبل از پر کردن سالنها ، رطوبت کمپوست را با آبیاری کافی به حد مطلوب برسانید
5 - در مرحله پیش خیسانیدن توصیه میشود هر روز کمپوست زیر و رو شود بعد از اینکه توده کمپوست تشکیل شد کمپوست باید هر روز زیر و رو شود مگر اینکه دمای توده به نقطه اوج نرسیده باشد .
4 - تغییرات در مواد آلی - کربوهیدراتها و نیترژن در طول مدت کمپوست سازی

بازگشت به صفحه مقالات