Copyright © 2005-2014 - by Eskandari Industrial Group . All right reserved
کلیه حقوق مادی معنوی مربوط و متعلق به گروه صنعتی اسکندری است.
صفحه اصلی وبسایت پرورش قارچ
درباره گروه صنعتی اسکندری
تماس با گروه صنعتی اسکندری
تلفن های تماس
نمایشگاه های بین المللی
دفتر مرکزی فروش مستقیم کارخانه
044.32341796
044.32346612
044.32379188

کارشناسان رسمی فروش کارخانه
رضا اسکندری:   09143403463
توحید قصابی:    09144473924
رسول علیزاده:   09144485590
فروش تهران
جواد اسکندری : 09126342262
رامین نادری:      09125547229

تاثیر آب و هوا در رشد قارچ

مقدار بخار آب موجود در جو، درجه حرارت، میزان آب تکیه گاه مورد نظر قارچ ها، در پیدایش و استقرار  و انتشار آنها نقش اساسی دارد قارچ ها مانند گیاهان به آب که عامل اصلی رشد و نمو آنهاست نیاز مبرم دارند و رشد و نمو آنها بستگی بر نزولات آسمانی دارد.قارچ های خشکی دوست با رطوبت 20% و حتی کمتر از آن هم رشد و نمو می کنند مانند بسیاری از قارچ های پلی پورها که روی چوب فعالیت دارند برخی در رطوبت های کمتر از 30-40% نمی توانند فعالیتی داشته باشند. برای رشد و فعالیت مرول ها میزان رطوبت خاک 35-20% می باشد و چنانچه رطوبت زمین کمتر از 12-10% شود رویش آمانیت ها و لاکترها هم متوقف می شود. معمولاً برای رشد و نمو گونه های مختلف قارچ یک حد مینیمم و یک حد ماکسیمم رطوبت که برای رشد کارپوفر آنها مناسب باشد لازم است و چنانچه از این دو حد بیشتر یا کمتر شود قدرت رویش و باروری آنها محدود می شود یا کلاً از بین می رود. اغلب مشاهده می شود در مواقع خشک سالی قارچ های ساپروفیت چوب زی به مراتب فراوان تر از قارچ های زمین زی می باشند و علت آن را ذخیره آب در چوب می دانند زیرا در هنگام خشک سالی چوب رطوبت خود را دیرتر از خاک از دست می دهد البته در فصولی که باران می بارد آب زیاده از حد موجب مصدوم شدن تعدادی از قارچ ها می شود اما در فصول پرباران و گرم چنانچه باران به مدت کوتاهی قطع شود باعث بروز و ظهور تعدادی فوق العاده کارپوفر می گردد و این حالت در مناطق نسبتاً گرم به خوبی مشهود است. به دنبال یک بارندگی شدید و طوفانی که اتفاق می افتد قارچ های فراوانی می رویند نظیر قارچ کوهی یا صحرائی پسالیوتاکامپس تریس .
معمولاً بعد از اتمام یک دوره طولانی بارانی و شروع فصل خشک رویش قارچ پسالیوتاکامپس تریس انجام می گیرد و به طور کلی می توان گفت مخصوصاً در مناطق گرم  و بارانی عامل اولیه برای پیدایش قارچ ها تنها باران نیست بلکه خشکی هوا نیز بسیار موثر می باشد.

بازگشت به صفحه مقالات