Copyright © 2005-2014 - by Eskandari Industrial Group . All right reserved
کلیه حقوق مادی معنوی مربوط و متعلق به گروه صنعتی اسکندری است.
صفحه اصلی وبسایت پرورش قارچ
درباره گروه صنعتی اسکندری
تماس با گروه صنعتی اسکندری
تلفن های تماس
نمایشگاه های بین المللی
دفتر مرکزی فروش مستقیم کارخانه
044.32341796
044.32346612
044.32379188

کارشناسان رسمی فروش کارخانه
رضا اسکندری:   09143403463
توحید قصابی:    09144473924
رسول علیزاده:   09144485590
فروش تهران
جواد اسکندری : 09126342262
رامین نادری:      09125547229

قارچ جنگلی چیست؟

قارچ های جنگلی هم زیان آور هستند و هم فوائد بسیاری نیز دارند و زندگی همزیستی بین قارچ ها و درختان یکی از فایده های قارچ است که قارچ با تار و پود خود عمل جذب خود مواد را برای درختان آسان می کند و درخت هم متقابلاً مواد قندی در اختیار قارچ قرار می دهد. ثعلبی ها و بسیاری از گیاهان ارتباط محکمی با قارچ ها دارند بدون آنها نمی رویند. حتی نمونه های فسیل به دست آمده ادوار ما قبل تاریخ آثار میکوریز را روی ریشه درختان تایید کرده است. همزیستی قارچ ها با جلبک ها تولید گلسنگ است و تمام دامنه ها و ارتفاعات جنوبی البرز را می پوشاند که از مقاوم ترین موجودات جهان هستند. در بیابان های گرمسیر و سردسیر، روی تخته سنگ ها و حتی گدازه های آتش فشانی دماوند و دیگر نقاط ایران هم دیده شده اند و سنگ ها را تدریجاً به خاک کشاورزی تبدیل می نمایند با سرسختی که در گلسنگ ها دیده شده وجود این گونه گیاهان در مریخ نیز حدس زده می شود. دیگر فایده قارچ های چتری در صورتی که انواع خوراکی از انواع سمی تمیز داده شود مصرف غذایی قارچ ها است که در اکثر کشورهای جهان امروزه بیشتر از گذشته به عنوان منابع غذایی جایگاه دارند و یک نوع قارچ کوچک با نام پسیلوسیب برای ازدیاد بین سرخ پوستان آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد.

قارچ جنگلی
بازگشت به صفحه مقالات