Copyright © 2005-2014 - by Eskandari Industrial Group . All right reserved
کلیه حقوق مادی معنوی مربوط و متعلق به گروه صنعتی اسکندری است.
صفحه اصلی وبسایت پرورش قارچ
درباره گروه صنعتی اسکندری
تماس با گروه صنعتی اسکندری
تلفن های تماس
نمایشگاه های بین المللی
دفتر مرکزی فروش مستقیم کارخانه
044.32341796
044.32346612
044.32379188

کارشناسان رسمی فروش کارخانه
رضا اسکندری:   09143403463
توحید قصابی:    09144473924
رسول علیزاده:   09144485590
فروش تهران
جواد اسکندری : 09126342262
رامین نادری:      09125547229

قارچ دکمه ای از جنس  Agaricus  می باشد که بیشترین تولید را به خود اختصاص می دهد . این قارچ یک تجزیه کننده ثانویه است ، بدین معنی که سیلیوم آگاریکوس نمی تواند از بستر قارچ استفاده کند و باید ابتدا بستر توسط دسته ای از باکتری ها تجزیه گردد و سپس رسید قارچ از از این بستر نیمه آماده استفاده کند و نهایتا طی یک دوره یک ماه میوه قارچ قابل چیدن می شود.
در مورد قارچ دکمه ای نیز مشابه قارچ صدفی چندین روش تولید وجود دارد که آنچه به صورت صنعتی و با صرفه در ایران و جهان انجام می شود روش بلوک چیده شده در قفسه است .یک بلوک کمپوست مکعبی است که به همراه بذر عرضه می گردد. یک تولید کننده قارچ علاوه بر کمپوست و بذر نیاز به خاک پوششی استریل نیز دارد
اگر شما در مقیاس کم می خواهید به تولید قارچ دکمه ای مشغول باشید می توانید کمپوست بذر آماده و خاک پوششی را از تولید کنندگان تهیه کنید و به واقع شما در سالن های خود فقط به نگهداری این کمپوس تمی پردازید تا به محصول برسد.

پارامتر های رشد قارچ :

دما ، رطوبت ، نور و تهویه که در هر کدام باید در خد استاندارد خود حفظ شود تا بهترین قارچ برداشت گردد. تغییرات ناگهانی و یا عدم رعایت استانداردها به شدت در کیفیت و کمیت محصول تاثیر منفی می گذارد.

قارچ دکمه ای چه نوع قارچی است ؟