Copyright © 2005-2014 - by Eskandari Industrial Group . All right reserved
کلیه حقوق مادی معنوی مربوط و متعلق به گروه صنعتی اسکندری است.
صفحه اصلی وبسایت پرورش قارچ
درباره گروه صنعتی اسکندری
تماس با گروه صنعتی اسکندری
تلفن های تماس
نمایشگاه های بین المللی
دفتر مرکزی فروش مستقیم کارخانه
044.32341796
044.32346612
044.32379188

کارشناسان رسمی فروش کارخانه
رضا اسکندری:   09143403463
توحید قصابی:    09144473924
رسول علیزاده:   09144485590
فروش تهران
جواد اسکندری : 09126342262
رامین نادری:      09125547229

مواد اولیه تولید کمپوست

ا توجه به عوامل و با اعمال مدیریت مناسب، میتوان از تمامی انواع کاه و کلش با موفقیت کمپوست تهیه نمود.
کاه و کلش؛ حاوی هیدرات کربن، سلولز و تمامی مواد غذایی مورد نیاز قارچ می باشد.به عنوان مثال کاه گندم حاوی 36درصد سلولز، 25درصد پنتوسان و 16 درصد لیگنین می باشد. سلولز و پنتوسان؛ هیدرات های کربنی هستند که از تجزیه آنها، قندهای ساده بوجود می آیند. این گونه قندها انرژی مورد نیاز رشد میکروبی را فرآهم می نمایند. از طرفی لیگنین موجود در کاه و کلش و یا چوب درختان در طی مرحله اولیه کمپوست سازی به ماده ای موسوم به کمپلس هوموس لیگنین غنی از ازت که منبع پروتئین است، تبدیل می شود. در مجموع، کاه ماده ای است با خصوصیات شیمیایی و ساختاری مناسب که به منظور تولید کمپوست قارچ از آن استفاده می شود.
در صورت استفاده از کاه اصطبل اسب ها جهت تولید کمپوست؛ که اصطلاحاٌ به آن کود اسبی گویند، حاوی 90درصد کاه و 10درصد پهن اسب می باشد. کیفیت این ماده به مقدار اوره، دفوع و مقدار عناصر پرمصرفز ازت، فسفر و پتاسیم موجود در آن، بستگی دارد. از آن جا که 40-30 درصد مدفوع اسب حاوی موجودات ذره بینی (باکتری ها) مفید تسریع کننده فرآیند تخمیر و کمپوست سازی می باشد؛ باعث برتری این ماده نسبت به دبگر مواد خام کمپوست شده است.
کود اسب مورد نیاز را میتوان عموماٌ از میادین اسب دوانی تهیه نمود.چنانچه به جای کاه از خاک اره در زیر اسب ها استفاده گردد، در آن صورت آن را نباید یک ماده اولیه محسوب کرد، بلکه بایستی آن را مکمل بدانیم.
در صورتی که ماده اولیه کمپوستی از اسب تشکیل شده باشد، آن را کمپوست طبیعی و چنانچه ماده اصلی و اولیه کمپوستی کاه و کلش یا مخلوطی از کاه و کلش و علوفه خشک بوده و به هیچ عنوان در ساخت آن از کود اسب استفاده نشود؛ به آن کمپوست مصنوعی می گویند. به منظور جبران کمبود فسفر و پتاسیم موجود در کاه و کلش همواره مقداری کود مرغ به عنوان مکمل به کمپوست های مصنوعی می افزایند.
با توجه به ارزش غذایی ناکافی کاه و یا کود اسب و نیز پایین بودن قدرت تجزیه و تخمیر در آن، همواره باید یک سری مواد به نام مکمل را به صورت فرموله با آنها ترکیب نمود. بنا به روش جلدهال؛ هر یک از فرمول ها بر اساس مجموع ازت موجود در هر جز تهیه و تنظیم می شود. با استفاده از این فرمول ها و رعایت اصول خاص کمپوست سازی؛نسبت مطلوب جهت انجام فعالیت تجزیه میکروبی مناسب بدست می آید که در نتیجه ؛ نسبت مطلوب جهت انجام تجزیه میکروبی مناسب به دست می آید که در نتیجه؛ به حداکثر ارزش غذایی خواهیم رسید.

بازگشت به صفحه مقالات