Copyright © 2005-2014 - by Eskandari Industrial Group . All right reserved
کلیه حقوق مادی معنوی مربوط و متعلق به گروه صنعتی اسکندری است.
صفحه اصلی وبسایت پرورش قارچ
درباره گروه صنعتی اسکندری
تماس با گروه صنعتی اسکندری
تلفن های تماس
نمایشگاه های بین المللی
دفتر مرکزی فروش مستقیم کارخانه
044.32341796
044.32346612
044.32379188

کارشناسان رسمی فروش کارخانه
رضا اسکندری:   09143403463
توحید قصابی:    09144473924
رسول علیزاده:   09144485590
فروش تهران
جواد اسکندری : 09126342262
رامین نادری:      09125547229

بعد از آبیاری باید شدت تهویه و هوادهی بیشتر شود تا قطرات آب روی سطح پین ها و قارچها خشک شود
اگر ميوه قارچ آب آزاد زيادي جذب كند بافت قارچ آبكي شده و به اصطلاح قارچ ليچ مي شود. اين آب آزاد اضافي به طعم و بافت قارچ آسيب مي زند و ميوه قارچ مستعد براي حمله ميكروارگانيسم هاي مهاجم مي گردد و زمان نگهداري قارچ كاهش مي يابد. در ضمن به دليل ظهور آلودگي هاي ميكروبي در سطح كلاهك قارچ لكه هاي قهوه اي پديد مي آيد
در زمستان به دليل سرد بودن هواي محيط بيرون سالن كشـت قارچ
دفعات و ميزان تهويه كاهش مي يابد به همين دليل بايد از تعداد دفعات آبياري كاسته شود. - آبياري بيش از اندازه، دماي بالا و تهويه كم باعث پلاسيدگي قارچ و چروكيده شدن بافت ميوه هاي قارچ مي گردد
در صورتيكه آب در داخل بستر كشت قارچ بيش از حد مجاز باشد، در اين حالت به دليل رطوبت بالاي بستر كشت قارچ اكسيژن بستر كشت كاهش يافته و ريسه هاي قارچ ضعيف مي شوند و ميزان باروري آنها كـاهش مي يابد. در ضمن ژيل هاي قـارچ پهن شده و ميوه ها بافت نازكي پيدا مي كنند
براي پي بردن به اينكه آيا آبياري بيش از حد بوده يا نه كافي است ميوه قارچ را بين دو انگشت دست فشرد. در صورتيكه آب اضافي از آن چكيد، آبياري قارچ بيش از اندازه بوده است
در صورتيكه ميوه ها ي قارچ  پلاسيده باشند ولي در صورت فشردن آبي از آنها نچكد، در اين صورت پلاسيدگي ناشي از دماي بالاي سالن كشت قارچ  است
در حالتي كه قارچ ها پلاسيده باشند و ساقه هاي قارچ ها بيش از اندازه بلند شده باشند، در اين صورت پلاسيدگي به دليل عدم تهويه مناسب و افزايش غلظت Co2 در سالن كشت قارچ مي باشد
اگر رطوبت بستر كشت قارچ سالن كمتر از حد مجاز باشد نيز علاوه بر خطر خشكي بستر، اغلب ريسه هاي قارچ غيربارور شده و ميوه هاي قارچ كوچك مي مانند، در حاليكه لبه هاي كلاهك باز شده و اسپور زيادي توليد مي كنند. همچنین شک بودن سطح بستر باعث زرد شدن پین ها و عدم رشد آنها میشود
تهويه اتاق كشت قارچ  يكي از مهمترين عواملي است كه كيفيت و ميزان محصول قارچ را تضمين مي كند. ميزان تهويه سالن 3-1 بار كل هواي سالن در هر ساعت است كه بسته به ميزان باردهي سالن قارچ مشخص مي گردد
در فصول سرد دقت شود تهويه در ميان روز و به تعداد دفعات كمتري انجام شود تا دماي سالن قارچ افت زيادي پيدا نكند
افزايش دما باعث بلند شدن بيش از اندازه ساقه هاي قارچ مي شود و همچنين به دليل بالا بودن شدت تنفس قارچ ، Co2 بيشتري در محيط توليد و انباشته مي شود
- بعد از برداشت ميوه قارچ حتما" بايد بقاياي ميوه قارچ را از روي بستر كشت جدا نمود
براي كنترل آفات بيماري ها ي قارچ سم پاشي فضاي سالن بعد از چيـن اول و قبل از ظهور سرسنجاقي هاي قارچ  چين دوم(به اضطلاح بعد از فلش اول که ۷روز طول میکشد) بايد انجام شود و از سموم با دوره ماندگاري كم بايد استفاده كرد. در ضمن حدالامكان سم پاشي روي بستر كشت قارچ  و ميوه ها ي قارچ نبايد انجام شود
نکته: چنانچه آلودگی در سطح بستر مشاهده نکردید(مثل کپک سبز زیتونی) نیازی به سمپاشی نیست.چنانچه از کمپوست استاندارد و خاک پوششی پاستوریزه استفاده نمایید و شرایط بهداشتی را در سالن رعایت کنید هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد
در روزهای برداشت محصول رطوبت سالن كشت قارچ بايد در حدود 85-95% باشد. و چند ساعت قبل برداشت اگر رطوبت سالن به حد 85-80% كاهش يابد، در اين حالت كيفيت محصول قارچ  به ميزان قابل توجهي تضمين شده و زمان نگهداري محصول قارچ افزايش مي يابد

نکات کشت قارچ دکمه ای

بازگشت به صفحه مقالات
نکات کشت قارچ دکمه ای
کشت قارچ دکمه ای